Η υγειονομική κρίση που προκάλεσε το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19, άλλαξε το εργασιακό καθεστώς σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας νέες ανάγκες σε πρακτικές, για την κάλυψη των υψηλών απαιτήσεων που προέκυψαν.

Ο Όμιλος UNISON από την αρχή της πανδημίας, ενεργοποίησε το “Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας” (ΣΕΣ) που διαθέτει, στο οποίο καθορίζονται οι αρμοδιότητες του ανθρώπινου δυναμικού σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών, οι κατάλληλες ενέργειες, οι υποδομές, οι διαδικασίες και οι πόροι που απαιτούνται για την διασφάλιση της λειτουργίας του, με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, η ομάδα διαχείρισης κρίσεων παρακολουθεί τα εναλλακτικά σενάρια αντιμετώπισης των κινδύνων, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, σύμφωνα με τους καθορισμένους χρόνους ανάκαμψης και επαναφοράς.

Από τα πλέον σημαντικά παραδείγματα εφαρμογής του πλάνου «Επιχειρησιακής Συνέχειας» αποτελεί η διαρκής παροχή των υπηρεσιών μας προς τα νοσοκομεία τα οποία εδώ και ενάμιση χρόνο βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, το μετρό της Αθήνας, το οποίο καθημερινά εξυπηρετεί χιλιάδες επιβάτες, καθώς και μεγάλες βιομηχανίες με παραγωγικές μονάδες όπως η Παπαστράτος ΑΒΕΣ. Τα κύρια βήματα που εφαρμόστηκαν ήταν ο εντοπισμός, η καταγραφή και η αξιολόγηση των επικίνδυνων σημείων από την πανδημία, καθώς και ο καθορισμός των αναγκών σε πόρους και υποδομές.

Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται και ενημερώνεται διαρκώς για το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας με σκοπό να εφαρμόζεται στο σύνολο του διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την εύρυθμη και σταθερή λειτουργία του Ομίλου αλλά και την παροχή άριστων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.