Για τη UNISON, ο κλάδος της υγείας (Pharma & Health Care) αποτελεί κρίσιμης σημασίας περιβάλλον όπου τα πρότυπα υγιεινής παίζουν ζωτικό ρόλο για την προστασία των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών.

Στις μακρόχρονες σχέσεις μας με πελάτες του κλάδου υγείας, έχουμε εργαστεί με επιμέλεια ώστε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τους στηρίξουμε, ώστε οι ίδιοι να εστιάσουν στο κύριο αντικείμενο τους: την ανάρρωση και την ευεξία των ασθενών.

Ενδεικτικό πελατολόγιο