Στη UNISON κατανοούμε πως κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της αλλά και των εν γένει διαδικασιών λειτουργίας της. Διαθέτοντας ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών και βρισκόμενοι σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη, δημιουργούμε ένα ευέλικτο και εξατομικευμένο πρόγραμμα διαχείρισης έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

Η UNISON, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έχει αναπτύξει Ολοκληρωμένα Συστήματα Υπηρεσιών (Integrated Facility Services) ως μία ενιαία λύση για τον εκάστοτε πελάτη, συμβάλλοντας:

  1. Στη μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους
  2. Στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
  3. Στη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών – λύσεων
  4. Στην απλοποίηση όλων των διαχειριστικών διαδικασιών
  5. Στην ευελιξία των διαδικασιών
  6. Στην αύξηση της παραγωγικότητας & της αποδοτικότητας των εργαζομένων