Στις στενές εργασιακές μας σχέσεις με πελάτες του κλάδου Energy & Manufacturing, μπορέσαμε να κατανοήσουμε τα εξαιρετικά ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα στα οποία εργάζονται. Χρειάζονται την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υποστήριξης σε δύσκολες τοποθεσίες με αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης. Εστιάζουμε σε προγραμματισμένη και διαχειριζόμενη παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν και υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των πελατών.

Η αξία της πρότασής μας

Η αξία της πρότασής μας είναι η υπόσχεσή μας σε σας και οι αφοσιωμένες προσπάθειες μας να κατανοήσουμε την επιχείρηση και τον κλάδο σας. Εστιάζουμε στις συγκεκριμένες δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες και συνεργαζόμαστε με εσάς για να σχεδιάσουμε τη σωστή λύση. Αξιοποιούμε την τεχνογνωσία από όλες τις εγκαταστάσεις μας για να βελτιστοποιηθεί ο αντίκτυπος που έχει η λύση στην επιχείρησή σας αναφορικά με την ποιότητα, το κόστος και τη δημιουργία αξίας. Τα στέρεα πλαίσια διαδικασιών και συστήματα διαχείρισης ρυθμίζουν αποτελεσματικά τον κίνδυνο, την υγεία & ασφάλεια, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την ποιότητα. Η υπηρεσία μας είναι σταθερή, ώριμη και τηρεί τη συμμόρφωση. Η δυναμικότητα της UNISON μας επιτρέπει να αναπαράγουμε υψηλές επιδόσεις σε όλο το χαρτοφυλάκιό σας και είμαστε ευέλικτοι ώστε να προσαρμοζόμαστε γρήγορα σε αλλαγές της επιχείρησής σας. Το κλιμακούμενο μοντέλο μας αυτοαπόδοσης σημαίνει ότι μπορούμε να προσφέρουμε εξαιρετική αξία ως συνεργάτης υπηρεσιών εγκαταστάσεων.

Ενδεικτικό πελατολόγιο