Διαθέτουμε τον εξοπλισμό και κυρίως την απαραίτητη γνώση ώστε να αναλάβουμε απαιτητικά έργα πρασίνου και συγκεκριμένα:

  • Συντήρηση Εσωτερικών και Εξωτερικών χώρων πρασίνου
  • Ανάπλαση χώρων πρασίνου (μελέτη, προμήθεια, επίβλεψη, κατασκευή / διαμόρφωση χώρων πρασίνου & κατασκευή συστημάτων άρδευσης)