Η UNISON Human Resources αποτελεί θυγατρική εταιρεία του Ομίλου UNISON, που συμβάλλει στην ανάπτυξη όλων των μορφών της ευέλικτης εργασίας, αφού προσφέρει πλήρεις & αποτελεσματικές λύσεις στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σχετικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Είναι η 1η Εταιρεία στη χώρα που έλαβε άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης και διαθέτει άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.). Στόχος της είναι η παροχή εξειδικευμένων και πελατοκεντρικά διαμορφωμένων λύσεων, που απευθύνονται σε κάθε τμήμα και καλύπτουν όλη την ιεραρχική βαθμίδα στελεχών.

Ενδεικτικά συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της βιομηχανίας, της ενέργειας, παροχής υπηρεσιών, logistics, φαρμακοβιομηχανίας και φιλοξενίας. Ειδικά στον ξενοδοχειακό τομέα, συνεργάζεται με όλες τις πολυεθνικές εταιρείες του χώρου και τα μεγαλύτερα 5* ξενοδοχεία.

Η UNISON Human Resources προσφέρει ένα ευρύ φάσμα παροχής υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού, που σχετίζονται τόσο με τη προσωρινή απασχόληση, όσο και με τη μόνιμη στελέχωση προσωπικού, τη διαχείριση της μισθοδοσίας, την κατάρτιση των εργαζομένων, την επανατοποθέτηση εργαζομένων κλπ.