Αναπτύσσουμε μέσω συνεργατών μας εξατομικευμένες λύσεις Φύλαξης & Ασφάλειας με βάση τις ανάγκες του κάθε πελάτη, ενώ φροντίζουμε οι λύσεις που σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε να αξιοποιούν σύγχρονες και δοκιμασμένες τεχνολογίες πλήρως ευθυγραμμισμένες με τον ανθρώπινο παράγοντα.

Παρέχοντας στους πελάτες μας υπηρεσίες Φύλαξης & Ασφάλειας, ελαχιστοποιούμε την παρουσία κινδύνων κατά της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας ή των επιχειρησιακών λειτουργιών τους. Σκοπός μας είναι η ανταπόκριση στις υψηλότατες απαιτήσεις της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ενώ λόγω της συνεργασίας μας με κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων ασφαλείας αξιοποιούμε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες προς όφελος των πελατών μας.

Οι εξειδικευμένες και πολύπλευρες υπηρεσίες μας σχετικά με τη Φύλαξη & την Ασφάλεια, στοχεύουν στην πρόληψη των ζημιών έτσι ώστε η επιχείρηση σας να διατηρεί την κερδοφορία, τις υποδομές και τη φήμη της.

  • Φύλαξη (Επανδρωμένη & μη)
  • Patrol
  • CCTV & Συστήματα Ασφαλείας
  • Κέντρο Λήψης Σημάτων