Μέσα από τις μακρόχρονες εργασιακές σχέσεις μας με πελάτες στον κλάδο του Retail κατανοούμε ότι τα καταστήματα και οι χώροι πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση ανά πάσα στιγμή, αντανακλώντας τις αξίες των εμπορικών ονομάτων.

Οι αγορές είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές και οι προσδοκίες των πελατών και των χρηστών είναι πολύ υψηλές. Επιβάλλεται λοιπόν, ως πάροχος υπηρεσιών για εγκαταστάσεις, να ενσωματωνόμαστε πλήρως με την ευρύτερη λειτουργία πωλήσεων των πελατών.

Ενδεικτικό πελατολόγιο