UNISON

Το ξεκίνημά μας

Ξεκινήσαμε την πορεία μας το 1977, ως μία θυγατρική εταιρία του πολυεθνικού ομίλου παροχής υπηρεσιών ISS. Σήμερα, ηγούμαστε κι εξελίσσουμε τον κλάδο του Facility Management στη χώρα, έχοντας λάβει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις καινοτόμες πρακτικές από τον παγκόσμιο όμιλο εταιρειών ISS, του οποίου παραμένουμε αποκλειστικός συνεργάτης.

Τι κάνουμε

Στη UNISON βοηθάμε τους πελάτες μας να εργάζονται σε ένα ασφαλές, καθαρό και υγιές περιβάλλον εργασίας. Επιπλέον, τους απαλλάσσουμε από το βάρος της διαχείρισης και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεών – ώστε να παραμένουν εστιασμένοι στη βασική επιχειρηματική τους δραστηριότητα – δεσμευόμενοι παράλληλα για κορυφαίο επίπεδο παροχής υπηρεσιών.

Οι άνθρωποί μας

Οι περισσότεροι από 2.600 αφοσιωμένοι άνθρωποι μας παρέχουν καθημερινά και με τη μέγιστη ασφάλεια μια αξέχαστη εμπειρία στον πελάτη, αποδεικνύοντας έμπρακτα γιατί η UNISON είναι ένας οργανισμός ανθρώπων και όχι αριθμών. Άλλωστε, αυτό που διαφοροποιεί τις υπηρεσίες μας δεν είναι μόνο η χρήση της τεχνολογίας ή οι διαδικασίες. Είναι κυρίως οι αρχές, οι αξίες και η ποιοτική υπεροχή που κάνει τη UNISON να ξεχωρίζει. Λεπτομέρειες που αντικατοπτρίζονται καθημερινά σε διάφορες εκφάνσεις, όπως στο αυθόρμητο χαμόγελο των συναδέλφων μας, δίνοντας προστιθέμενη αξία στις συνεργασίες μας.

Βραβεία

13 Facility Management

9 Health & Safety

6 Human Resources

1 Environment

1 Manufacturing

1 CSR

Πιστοποιήσεις

ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 45001: Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

ISO 22000: Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

ISO 26000: Guidance on Social Responsibility

ISO 27001: Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

ISO 37001: Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς

ISO 39001: Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

ISO 41001: Σύστημα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων

ISO 50001: Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

ISO 22301: Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

COVID Shield: Πιστοποίηση σε Excellent επίπεδο κατά του COVID-19

SMETA: SGS Greece S.A.

BS10012: 2017 +A1:2018 Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γιατί να επιλέξετε τη UNISON;

Για την προστιθέμενη αξία, τη συνέπεια και την ποιότητα που προσφέρουμε ως ο Market Leader στον κλάδο του Facility Management στην Ελλάδα.

Για την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και του επιχειρηματικού σας ρίσκου.

Για την αυστηρή τήρηση των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας και την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Για την προστασία του brand name σας.

Για τη διαφάνεια στις συναλλαγές και τις επικοινωνίες μας.

Για την ευέλικτη και άρτια καταρτισμένη ομάδα μας.

Για τη διαχείριση της μετάβασης (transition).

Γιατί τα οικονομικά μας αποτελέσματα διασφαλίζουν όλους τους υφιστάμενους και μελλοντικούς μας πελάτες καθώς διαθέτουμε την καλύτερη Πιστοληπτική Ικανότητα στον κλάδο του Facility Management (σύμφωνα με την ICAP).

Η ιστορία μας

1977

Ίδρυση της Εταιρίας στην Ελλάδα με μετόχους την ISS A/S & τα Τσιμέντα «Ηρακλής»

1988

Εξαγορά 100% από την ISS A/S

2002

Ίδρυση της ISS Human Resources Α.Ε. (100% θυγατρική του Ομίλου ISS Ελλάδας)

2004

Μετονομασία σε ISS Facility Services Α.Ε.

2005

Εξαγορά της εταιρίας καθαρισμού «Καθαροτεχνική Α.Ε.»

2006

Εξαγορά της «Selas North Α.Ε.» και ενίσχυση της παρουσίας στη Βόρεια Ελλάδα

2007

Εξαγορά της εταιρίας καθαρισμού «Ποιότητα Ζωής»

2008

Εξαγορά της «ASPIS Security» και ενίσχυση της παρουσίας στις υπηρεσίες Security | Πρώτο IFS συμβόλαιο

2014

Πώληση της ISS Security Α.Ε.

2015

Ίδρυση της ISS Integrated Facility Management Α.Ε. (100% θυγατρική του Ομίλου ISS Ελλάδας)

2018

Από τον Ιανουάριο του 2018, η ISS Facility Services είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρία η οποία συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω του The Power of the Human Touch ως ο αποκλειστικός συνεργάτης του ISS Group στην Ελλάδα

2021

Στα πλαίσια της εξέλιξης της, η εταιρεία μετονομάζεται σε UNISON, αποκτώντας μεγαλύτερη ευελιξία σε τοπικό επίπεδο, ενώ παράλληλα διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με τον παγκόσμιο όμιλο εταιρειών ISS

Ομάδα Διοίκησης

Ποιοι είμαστε

Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης

Chairman & CEO

Ο Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και κάτοχος MBA από το University of Illinois, Chicago. Μετά από την απασχόληση του σε projects στην Ολλανδία και ΗΠΑ, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα το 1999 αναλαμβάνοντας θέσεις αυξημένης ευθύνης στην οικονομική διεύθυνση πολυεθνικών εταιριών στον χώρο του φαρμάκου και καλλυντικών. Η πορεία του στην UNISON (πρώην ISS Ελλάδος) ξεκίνησε το 2012 ως CFO και το 2017 ανέλαβε και την αγορά της Ρουμανίας ως Regional CFO. Από το 2018 κατέχει τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

Μαρίκα Ρέλλα

CFO

Η Μαρίκα Ρέλλα κατέχει πτυχίο BSc Economics από το London School of Economics, MPhil Finance από το Cambridge University και δίπλωμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας από το Athens Synthesis Center. Εντάχθηκε στην ομάδα της UNISON τον Μάιο του 2021 ως CFO,  φέρνοντας μαζί της 20 χρόνια εμπειρίας σε investment banking και συγχωνεύσεις/εξαγορές, σε κλάδους όπως facility management, hospitality, manufacturing, banking, telecoms κ.α. Έχει εργασθεί στη UBS Λονδίνου και BCG Αθήνας, στο Υπουργείο Οικονομικών ως σύμβουλος αποκρατικοποιήσεων, και τελευταία ως Junior Partner στην εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων Vector Partners.

Μάντη Σεχρεμέλη

Division Director Private Sector

Η Μάντη Σεχρεμέλη εντάχθηκε στην ομάδα της UNISON τον Ιανουάριο του 2022 ως Operations Director Private Sector, ενώ ένα χρόνο μετά, ανέλαβε εξολοκλήρου την – ενοποιημένη πλέον – Εμπορική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Λειτουργίας Ιδιωτικού Τομέα.

Έχει εμπειρία μεγαλύτερη από 20 έτη στον κλάδο του Facility Management ξεκινώντας στην εταιρεία μας (ως ISS Facility Services) το 2000 όπου παρέμεινε για 16 χρόνια, αναλαμβάνοντας θέσεις υψηλής ευθύνης, ενώ τα τελευταία χρόνια κατείχε την θέση της IFS Director, αποτελώντας και μέλος της Ομάδας Διοίκησης. Είχε ξεκινήσει την καριέρα της ως Product Manager στην Ecolab ενώ από το 2017 έως και το 2021 απασχολήθηκε στη Manifest, ως Business Development Director.

Είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χριστίνα Κατσάμπαλου

HR Director

Η Χριστίνα Κατσάμπαλου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in International Business Management με εξειδίκευση στο International Human Resource Management.  Ξεκίνησε να εργάζεται στην UNISON (πρώην ISS Ελλάδος) το 2002 στελεχώνοντας το τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας  και από το 2012 ανέλαβε τα καθήκοντα της Payroll & Personnel Manager του Ομίλου. Από το 2018 κατέχει τη θέση της HR Director του Ομίλου.