Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας καταθέσετε μία καταγγελία ή να μας αναφέρετε κάποιο παράπονο ή παρατήρηση παρακαλούμε συμπληρώστε την επισυναπτόμενη φόρμα, και προωθήστε την στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Χριστίνα ΚατσάμπαλουΗR Director: speakup@unison.gr 

Η διοίκηση του Ομίλου UNISON λαμβάνει υπόψιν όλες τις αναφορές και τα ενδεχόμενα παράπονα των εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, ανώνυμα ή επώνυμα με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και τη διατήρηση ικανοποιημένων πελατών. Όλες οι καταγγελίες και τα παράπονα διερευνούνται με απόλυτη εχεμύθεια για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.