Δύο λέξεις, μια σύνθετη έννοια με πολλές ερμηνείες. Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων όλων όσων ανήκουν στον επιχειρηματικό και οικονομικό κόσμο, και όχι μόνο. Καθημερινά, ο κόσμος αποκτά όλο και μεγαλύτερη επίγνωση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ένα συνολικό έργο και είναι το αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας, γεγονός το οποίο τους ευαισθητοποιεί έντονα, επηρεάζοντας άμεσα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους.

Με στόχο την κάλυψη ουσιαστικών ανθρώπινων αναγκών και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες, η βιωσιμότητα συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης όχι μονάχα για την εταιρία αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Μάλιστα το 2015, ο ΟΗΕ συνέταξε την Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, θέτοντας 17 Στόχους.

Κι επειδή ό,τι είναι καλό για το Όλο είναι καλό και για το Ένα, κάθε σύγχρονη εταιρία οφείλει, πλέον να βαδίζει σύμφωνα με ένα πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης που προστατεύει, πρώτα και κύρια, το περιβάλλον, αλλά και την ίδια την εταιρεία. Όσο για τον μύθο ότι η βιωσιμότητα θα πρέπει να απασχολεί μονάχα τη βαριά βιομηχανία – κοινώς, τους συνήθεις υπόπτους της περιβαλλοντικής καταστροφής – αυτός θα πρέπει, μια και καλή, να καταρριφθεί!

 

Διαβάστε περισσότερα: insider.gr