Η UNISON, έχοντας αναπτύξει ένα σύνολο πολύπλευρων υπηρεσιών που κρίνονται «αναγκαίες» από τις σύγχρονες επιχειρήσεις, έχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των αναγκών σας σχετικά με υπηρεσίες όπως:

  • Υποδοχή εταιρειών (Reception)
  • Τηλεφωνικό Κέντρο
  • Fleet Management
  • Γραφείο αλληλογραφίας
  • Εξωτερικές εργασίες
  • Προμήθεια Αναλωσίμων
  • Meeting Rooms Management