Τα οφέλη που μπορείτε να αποκομίσετε από τη συνεργασία με τη UNISON Human Resources περιλαμβάνουν:

  • Μείωση εργοδοτικού κόστους
  • Κάλυψη εποχικής ή έκτακτης δραστηριότητας (π.χ. καλοκαιρινή σεζόν)
  • Αδιάκοπη παρεχόμενη υπηρεσία ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής απουσίας (άδεια, μητρότητα, ασθένεια κλπ)
  • Ευελιξία συμβάσεων εργασίας (ημερήσια έως και 36 μήνες)
  • Μείωση γραφειοκρατίας
  • Απλοποίηση και υποστήριξη διαδικασιών τμήματος HR
  • Αύξηση παραγωγικότητας
  • Ασφάλεια και ποιότητα