Εργαζόμαστε στενά με τους πελάτες στον κλάδο Transportation & Logistics για να δημιουργήσουμε ισχυρές σχέσεις μέσα από τις οποίες κατανοούμε τη δυναμική φύση της βιομηχανίας.

Η συνεχής κίνηση των υπηρεσιών μεταφοράς απαιτεί ειδικές λύσεις υποστήριξης, για την παροχή βοήθειας στους πελάτες όσον αφορά τη διατήρηση των προγραμμάτων των δρομολογίων και την ανταπόκριση στις υψηλές απαιτήσεις των επιβατών.

Ενδεικτικό πελατολόγιο