Η ενεργειακή αναβάθμιση μιας εγκατάστασης μπορεί να μειώσει αισθητά το λειτουργικό κόστος και ταυτόχρονα να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της.

 

Η UNISON, παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις, καλύπτοντας όλο το εύρος των αναγκών ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, σε 3 βήματα:

Στόχοι / οφέλη:

  • Η μείωση του λειτουργικού κόστους
  • Οι ενεργειακοί έλεγχοι κτηρίων (υποχρεωτικοί για μεγάλες επιχειρήσεις)
  • Η συμμόρφωση με πρότυπα ISO (Energy ISO:50001 & Environment ISO:14001)
  • Η θέσπιση & παρακολούθηση ESG KPIs
  • Ενεργειακή παρακολούθηση εγκαταστάσεων μέσω ΙοΤ Πλατφόρμας

 

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας, για τις λύσεις που μπορούμε να σας προσφέρουμε!

email: mairi.spiliotopoulou@unison.gr | τηλ: 2130 113 423