Με περισσότερους από 2.600 αφοσιωμένους εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, είναι απαραίτητο να ευθυγραμμίσουμε τη στάση και τη συμπεριφορά μας, ώστε να αναπτύξουμε και να προάγουμε μια ενιαία κουλτούρα σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας.

Άλλωστε, για τη UNISON ο άνθρωπος αποτελεί προτεραιότητα. Σεβόμενοι τον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων μας, η εξασφάλιση σωστών συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας είναι το πολυτιμότερο αγαθό που μπορεί να προσφέρει μια εταιρία στους εργαζομένους της.

Το όραμα μας για την Υγεία & Ασφάλεια βασίζεται πάνω στην επίτευξη του «100», δηλαδή:

  1. Να είμαστε Νο1 στο χώρο μας, αναγνωρισμένοι σαν πρωτοπόροι σε ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
  2. Να εργαζόμαστε με μηδέν (0) θανατηφόρα ατυχήματα στους χώρους εργασίας μας
  3. Να έχουμε μηδέν (0) σοβαρά εργατικά ατυχήματα στους χώρους εργασίας μας

Εστιάζοντας στην Υγεία & Ασφάλεια δεσμευόμαστε ότι:

  1. Εκπαιδεύουμε διαρκώς και παρέχουμε όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους ανθρώπους μας
  2. Υιοθετούμε, εφαρμόζουμε και συναποφασίζουμε τους κανόνες Υγείας & Ασφάλειας των πελατών μας
  3. Πραγματοποιούμε συνεχώς ελέγχους για το «καλώς έχειν»
  4. Είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 45001:2018