Η εικόνα της επιχείρησης σας κρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εικόνα των κτιριακών σας εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δίνεται η ανάλογη βάση στη σωστή επίβλεψη, διαχείριση αλλά και συντήρηση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών χώρων της επιχείρησης σας. Επωφεληθείτε των τεχνικών υπηρεσιών της UNISON και εξασφαλίστε τη σωστή τεχνική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων σας και άρα την ασφάλεια των εργαζομένων σας αλλά και των επισκεπτών σας.

Τι προσφέρουμε:

Ο τεχνικός σύμβουλος της UNISON θα αναλύσει τις κτιριακές ανάγκες της επιχείρησης σας, προτείνοντας την πιο ευέλικτη, διάφανη και εξατομικευμένη λύση με στόχο την παράταση της αξίας του ακινήτου και τη βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεών σας.

Η UNISON διαθέτει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και είναι σε θέση να προσφέρει άριστες υπηρεσίες ακόμα και στις πιο σύνθετες εγκαταστάσεις.

Οι κύριες τεχνικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Προληπτική τεχνική συντήρηση
 • Διορθωτική τεχνική συντήρηση
 • Κατασκευές – ανακατασκευές – ανακαινίσεις
 • Μελέτες διαρρύθμισης και αναδιαμόρφωσης επαγγελματικών χώρων
 • Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων-Εξοικονόμηση Ενέργειας


Προληπτική συντήρηση εγκαταστάσεων

Η προληπτική συντήρηση συμβάλει στον περιορισμό και στην μείωση βλαβών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Η προληπτική συντήρηση αφορά στην τακτική προγραμματισμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων, η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας τους καθώς και στον περιορισμό πιθανών μελλοντικών βλαβών.

Ενδεικτικά προληπτική συντήρηση πραγματοποιούμε στον κάτωθι εξοπλισμό:

 • UPS
 • Πυρανίχνευση
 • Πυρόσβεση
 • Πυροσβεστήρες
 • Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ΗΖ)
 • Ανελκυστήρες
 • HVAC
 • Υποσταθμούς – Μετασχηματιστές
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης
 • CCTV
 • Φωτισμός ασφαλείας
 • Alarm systems κλπ

Διορθωτική-επεμβατική συντήρηση εγκαταστάσεων

Η διορθωτική-επεμβατική συντήρηση (βλάβες) περιλαμβάνει την αντιμετώπιση και αποκατάσταση οποιασδήποτε μορφής διαπιστούμενης ή αναφερθείσας βλάβης ή δυσλειτουργίας και την επαναφορά σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού.

Περιλαμβάνονται όλες οι σημαντικές εργασίες:

 • Ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Υδραυλικές
 • Οικοδομικές
 • Κλιματισμού
 • Ειδικές εγκαταστάσεις

Κατασκευές – ανακατασκευές – ανακαινίσεις Μελέτες διαρρύθμισης και αναδιαμόρφωσης επαγγελματικών χώρων

H UNISON αναλαμβάνει τεχνικά και κατασκευαστικά project, παρέχοντας ολοκληρωμένες κατασκευαστικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων, αναλαμβάνοντας από μικρομεσαία έως και μεγάλα, σύνθετα έργα που αφορούν από έργα υποδομής έως ανακαινίσεις κτιρίων και ξενοδοχείων. Έχοντας εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές δυνατότητες μας, επενδύουμε συνεχώς σε στρατηγικές συνεργασίες καθώς επίσης και σε σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα.

Με γνώμονα την ασφάλεια, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα κατασκευής και με σεβασμό στον ανθρώπινο παράγοντα και τις εξατομικευμένες ανάγκες του, κατασκευάζουμε, ανακατασκευάζουμε και ανακαινίζουμε επαγγελματικά κτίρια, με ιδιαίτερη προσοχή στη λειτουργικότητα των χώρων και την υψηλή αισθητική του τελικού αποτελέσματος.

 

Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων-Εξοικονόμηση ενέργειας

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε την ενεργειακή κατανάλωση των κτιριακών σας εγκαταστάσεων και να προσφέρουμε στην επιχείρησή σας βιώσιμες λύσεις, βοηθώντας σας παράλληλα μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών μας να εξοικονομήσετε χρήματα και χρόνο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των λογαριασμών σας καθώς επίσης και του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος, την ενίσχυση του brand name σας, τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία της Ε.Ε. κ.α