Η Χριστίνα Κατσάμπαλου, HR Director της UNISON, μιλά στο HR Professional για τη συμβολή της εταιρείας στην εύρεση και αξιολόγηση υποψηφίων, καθώς και τη στρατηγική της γύρω από το Diversity.

 

HR Professional: Η κάλυψη των θέσεων εργασίας αποτελεί πρόκληση για τα στελέχη HR σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ποια η συμβολή της UNISON Human Resources στην εύρεση και αξιολόγηση των υποψηφίων;

Χριστίνα Κατσάμπαλου: Στην UNISON Human Resources αξιοποιούμε την πολυετή εμπειρία μας και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες βάσει τεκμηριωμένων μελλοντικών προβλέψεων, όσον αφορά τη ζήτηση. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε να έχουμε στη διάθεσή μας και να παρέχουμε στους πελάτες μας ένα μεγάλο εύρος υποψηφίων, που εξειδικεύονται σε πλήθος ειδικοτήτων ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και άμεσα σε κάθε ανάγκη των επιχειρήσεων. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που σχετίζονται τόσο με την προσωρινή απασχόληση, όσο και με την μόνιμη στελέχωση προσωπικού, τη διαχείριση της μισθοδοσίας, την κατάρτιση και την επανατοποθέτηση εργαζομένων.

Η πρόσληψη υποψηφίων που δεν ανταποκρίνονται στο έπακρο στις απαιτήσεις μιας θέσης, ενδεχομένως να οδηγήσει εξαρχής σε μη υγιή συνεργασία των δύο μερών. Ο εργαζόμενος πιθανότατα δεν θα είναι ευχαριστημένος στη συγκεκριμένη θέση μόλις αντιληφθεί ότι δεν είναι «ο κατάλληλος», επομένως ίσως οδηγηθεί σε αναζήτηση νέας θέσης. Αντίστοιχα, το σύντομο διάστημα παραμονής των εργαζομένων σε μία θέση μεταφράζεται σε «χαμένο» χρόνο και οικονομικές απώλειες για έναν εργοδότη. Στην UNISON, για να πετύχουμε τη μέγιστη παραμονή των επιλεγμένων εργαζόμενων σε ένα εργοδότη, ακολουθούμε προσεκτικά σχεδιασμένες διαδικασίες εύρεσης και αξιολόγησης των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, το προφίλ υποψηφίων όλων των ειδικοτήτων που διαθέτουμε, προέρχεται από μια οργανωμένη βάση βιογραφικών, αξιολογείται μέσω αναβαθμισμένων τεχνικών συνέντευξης και τεστ αξιολόγησης, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας.

Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε να παρέχουμε αποτελεσματικές, σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις για κάθε επιχείρηση, πετυχαίνοντας αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του εργοδοτικού κόστους και της γραφειοκρατίας, ταχύτερη πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό – πλεονεκτήματα πολύ σημαντικά για τις επιχειρήσεις.

 

HR Professional: Η πολυσυλλεκτικότητα και η συμμετοχή αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους άξονες επιτυχίας μιας επιχείρησης. Ποια η στρατηγική σας γύρω από το diversity;

 Χριστίνα Κατσάμπαλου: Στον Όμιλο UNISON, διασφαλίζουμε την καταλληλότητα και την ποιότητα των υποψηφίων που καλύπτουν τις ανοιχτές θέσεις εργασίας είτε εσωτερικά είτε για λογαριασμό των πελατών μας, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις.

Στόχος μας; Να προωθούμε την πολυμορφία και την ένταξη. Επιζητούμε την πολυσυλλεκτικότητα στο εργασιακό περιβάλλον και την αντιμετωπίζουμε ως ευκαιρία για περαιτέρω ανέλιξη. Η διαφορετική προσέγγιση που φέρνει μαζί της το φύλο, η ηλικία, η καταγωγή, η εθνικότητα, η θρησκεία, οδηγεί σε πολύπλευρες προσεγγίσεις ζητημάτων, συνεισφέροντας σε ένα ακόμη πιο αποδοτικό αποτέλεσμα, και αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί πιο σύντομα στην επιτυχία μιας επιχείρησης.

Σήμερα, απασχολούμε περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους, από τριάντα διαφορετικές εθνικότητες, και παραμένοντας πιστοί στην ανθρωποκεντρική μας φιλοσοφία παρέχουμε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες ανθρώπους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό και φιλόξενο περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον αποτελεί για εμάς την πραγματική δυναμική και βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση μιας επιτυχημένης πορείας για τις επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται.

 

HR Professional: Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας καταγράφεται ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων. Πώς μπορεί το συγκεκριμένο κοινό να απαντήσει αποτελεσματικά στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς;

Χριστίνα Κατσάμπαλου: Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μεγάλες προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα, με  πλήθος ανθρώπων να εγκαταλείπουν τις χώρες τους, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να αξιοποιηθούν στην εγχώρια αγορά, σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων. Στην UNISON, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και αναζητούμε τρόπους συνεργασίας όντας σε ανοιχτή επικοινωνία με τους Αρμόδιους Φορείς, ώστε να καταφέρουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά σε μία συλλογική δράση που θα παρέχει τη δυνατότητα εύρεσης νόμιμης εργασίας στην Ελλάδα.