Η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που έφερε ο Covid-19 μπορεί να υποχωρεί. Οι επιπτώσεις της ωστόσο αναμένεται να διατηρηθούν τα επόμενα χρόνια. Στο επίκεντρο αυτή την εποχή βρίσκεται ο τουρισμός και συγκεκριμένα ο ξενοδοχειακός κλάδος. Εκ πρώτης, πολλές μεγάλες μονάδες φαίνεται να έχουν πληγεί ιδιαιτέρως, σε σημείο που και φέτος να παραμείνουν κλειστές ή να λειτουργήσουν με περιορισμένη δυναμικότητα. Οι ταχείς εμβολιασμοί σε όλη την Ευρώπη, αλλά και οι κατευθυντήριες γραμμές του Ταμείου Ανάκαμψης, ωστόσο, δίνουν ελπίδες στον σημαντικότατο αυτό τομέα, ενώ τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό είναι θετικά. Για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται στους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (ETC) να την τοποθετεί, φέτος, στην τέταρτη θέση της λίστας της.

Υπάρχει, επομένως, περιθώριο κέρδους ακόμα κι αν οι προκλήσεις για τους επιχειρηματίες είναι πολλές.

Για αυτό τον λόγο, απαιτούνται γρήγορες κινήσεις, έξυπνες επιλογές και  ευέλικτες λύσεις που θα μειώσουν άμεσα και δραστικά τα σταθερά κόστη λειτουργίας χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στις υπηρεσίες και την ασφάλεια που προσφέρουν. Όλα τα παραπάνω εμπίπτουν στην τεχνογνωσία και εμπειρία μιας κορυφαίας εταιρίας HR που γίνεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο υπέρτατος σύμμαχος για κάθε επιχείρηση του κλάδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η UNISON Human Resources που προσφέρει ευέλικτες λύσεις, ειδικά σχεδιασμένες για την post-Covid εποχή.

Η UNISON Human Resources αποτελεί θυγατρική εταιρεία του Ομίλου UNISON και προσφέρει εξατομικευμένες, αποτελεσματικές λύσεις σχετικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό. Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι η πρώτη εταιρεία στη χώρα που έλαβε άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Απασχόλησης ως Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης και διαθέτει άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.). Παρέχει υπηρεσίες που απευθύνονται σε κάθε τμήμα και καλύπτουν όλη την ιεραρχική βαθμίδα στελεχών, ενώ έχει μεγάλη εμπειρία και στον κλάδο της φιλοξενίας. Ειδικά στον ξενοδοχειακό τομέα, συνεργάζεται με όλες τις πολυεθνικές εταιρείες του χώρου και τα μεγαλύτερα 5* ξενοδοχεία, αποδεικνύοντας τον ηγετικό της ρόλο.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και πιστοποιημένες κατά ISO 9001 διαδικασίες, που αφορούν την προσωρινή απασχόληση, τη μόνιμη στελέχωση, τη διαχείριση της μισθοδοσίας, την κατάρτιση των εργαζομένων, την επανατοποθέτηση εργαζομένων κ.α. η UNISON Human Resources διασφαλίζει την άριστη λειτουργία των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα και μειώνοντας τα κόστη τους. Χρησιμοποιώντας τη βάση της, η οποία αποτελείται από ανθρώπους με αξιόλογα βιογραφικά και αξιοποιώντας μία σειρά αναβαθμισμένων τεχνικών συνέντευξης που έχει στη διάθεσή της, η UNISON καταφέρνει να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της, ενδυναμώνοντας παράλληλα το δυναμικό μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια ειδημόνων του ξενοδοχειακού τομέα.

Ο απόλυτος σύμμαχος κάθε ιδιοκτήτη ξενοδοχειακής μονάδας είναι, αδιαμφισβήτητα, ένας και πλέον έχει όνομα και «υπογραφή». Αυτή της UNISON.