Σχεδόν 2 χρόνια μετρά η συνεργασία μας με ένα από τα μεγαλύτερα brands στο χώρο του retail στην Ελλάδα και με φυσικά καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία μας αφορά την πλήρη και ολοκληρωμένη προληπτική και διορθωτική τεχνική συντήρηση σε γραφειακούς χώρους, καταστήματα λιανικής και αποθήκες σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα

Info

Εργαζόμενοι Unison: 50

Αριθμός σημείων: 65                                                                    

m2: 100.000

End users: 30.000

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Technical Services & Projects (κλιματισμό (HVAC), ηλεκτρολογικά ισχυρά και ασθενή, πυρανίχνευση και πυρασφάλεια, πυροσβεστήρες, μέση τάση, UPS, γεννήτριες κ.α.)