Το Ελληνικό Σωματείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων (HFMA) (ιδρυτικό μέλος του οποίου είναι η ISS) διοργανώνει στις 17 Απριλίου Συνέδριο, όπου ο εμπειρογνώμονας για τη σημασία της διεθνούς ανάπτυξης και της επαγγελματικής αναγνώρισης της διαχείρισης εγκαταστάσεων, David Martínez, θα μας μιλήσει για την τρέχουσα κατάσταση και το μέλλον του κλάδου.

Ο τίτλος του συνεδρίου που θα παρακολουθήσουν και μέλη της Ομάδας Διοίκησης της ISS είναι: “Transition from traditional to FM models”.