Στο πώς η τηλεργασία έχει επηρεάσει τον κλάδο διαχείρισης εγκαταστάσεων αναφέρεται ο Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης CEΟ της UNISON, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον ρόλο του CEO σήμερα, υπογραμμίζοντας πως οφείλει να αναζητά ερεθίσματα, να είναι πλήρως δεκτικός, αλλά και ευέλικτος.

– Πώς και σε τι βαθμό έχει επηρεάσει η τηλεργασία τον κλάδο διαχείρισης εγκαταστάσεων; 

Η τηλεργασία έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο της διαχείρισης εγκαταστάσεων, καθώς έχει ανατρέψει σε μεγάλο βαθμό το παραδοσιακό μοντέλο της εργασίας από το γραφείο. Παρά το γεγονός ότι η απομακρυσμένη εργασία είχε κερδίσει έδαφος στην Ευρώπη και στην Αμερική η χώρα μας ήταν πιο συντηρητική ως προς την αντιμετώπιση αυτού του τρόπου εργασίας.  Αυτό άλλαξε βίαια, θα έλεγε κανείς, με την πανδημία και πολύ γρήγορα έχει έρθει η Ελλάδα στα ποσοστά τηλεργασίας των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Σε αυτά τα πλαίσια, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Facility Management κλήθηκαν να στηρίξουν μια νέα πραγματικότητα με συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας. Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε πολύ έντονα, το θέμα της υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, αφού πλέον το ζητούμενο δεν είναι απλά η σωστή συντήρηση/καθαρισμός του χώρου, αλλά η δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.  Εμείς στη UNISON, από πολύ νωρίς αντιληφθήκαμε τις καινούριες ανάγκες και αναλάβαμε συμβουλευτικό ρόλο προς τους πελάτες μας, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις που προάγουν την ασφάλεια και την υγεία στον εργασιακό χώρο.

– Τι περιθώρια ανάπτυξης έχει ο κλάδος του Facility Management στη χώρα μας; Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει ο κλάδος;

Ο κλάδος του Facility Management στην Ελλάδα έχει ακόμα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης, αφού υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης.  Το μοντέλο που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό είναι μακροχρόνιες αναθέσεις (3-5 χρόνια) μέσω διαγωνισμών, για το σύνολο των υπηρεσιών της κάθε κτηριακής εγκατάστασης. Η λογική είναι ότι, με μακροχρόνια συμβόλαια, η εταιρεία που διαχειρίζεται την εγκατάσταση καταφέρνει να γίνεται στρατηγικός συνεργάτης του πελάτη, ενταγμένη πλήρως στη φιλοσοφία και τους επιχειρηματικούς στόχους, δρώντας κατ’ ουσία αντ’ αυτού, παρέχοντας μία πλειάδα υπηρεσιών που φτάνουν έως και το procurement outsourcing.  Σε ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο, η διαχείριση των εγκαταστάσεων συνδέεται με συνολική συμφωνία για την διαχείριση των ακινήτων από τον πάροχο Facility Management.

Ως market leader του κλάδου, οδηγούμε τις εξελίξεις και επικεντρώνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να “εκπαιδεύσουμε” την ελληνική αγορά να μεταβεί από single service ολιγοετή συμβόλαια στο παγκόσμιο πρότυπο όπως περιγράψαμε παραπάνω. To Facility Management έχει απεριόριστες δυνατότητες, αρκεί να γίνονται μεθοδικές κινήσεις για την ανάδειξη της πραγματικής αξίας.

Σε ένα τέτοιο μοντέλο, το ουσιαστικό όφελος για τον πελάτη από τη συνεργασία με μία εταιρεία όπως η UNISON έρχεται σε βάθος χρόνου. Θέλουμε να είμαστε συνοδοιπόροι με κάθε πελάτη μας στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχοντας ως γνώμονα το ότι η επιτυχία έρχεται μέσα από την αρμονία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, βοηθούμε τους πελάτες μας να αποδεσμευτούν, ώστε να μπορέσουν να αφοσιωθούν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Για παράδειγμα, προσφέρουμε υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια, ενώ μεγάλη απήχηση από τις επιχειρήσεις έχει γνωρίσει και η υπηρεσία Contact|Less με την οποία προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις δημιουργώντας ασφαλείς εργασιακούς χώρους, καθώς το κύριο μέλημα όλων είναι η επιστροφή στην κανονικότητα.

– Πώς εκπαιδεύεται & ενημερώνεται ένας CEO σήμερα;

Ο ρόλος ενός CEO σήμερα έχει μετασχηματιστεί δραματικά σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από λίγα χρόνια, κυρίως λόγω των ραγδαίων μεταβολών στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ένας επιτυχημένος CEO στις μέρες μας καλείται να είναι οραματιστής και να μπορεί να προσαρμόσει γρήγορα τη στρατηγική της εταιρείας “διαβάζοντας” την αγορά και να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που εμφανίζονται ακόμα και σε περιόδους αβεβαιότητας ή και κρίσης.

Η εκπαίδευση του επιβάλλεται να είναι αδιάλειπτη και πολύπλευρη προκειμένου να ενημερώνεται και να μπορεί να αξιολογεί σωστά τις όποιες ευκαιρίες ή απειλές που εμφανίζονται στην αγορά. Είναι πλέον απαραίτητο οι προσλαμβάνουσες να μην περιορίζονται μόνο στον τομέα δραστηριότητας του, αλλά να εκτείνονται στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και από διάφορους κλάδους, αφού ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από υψηλή αλληλεξάρτηση των διαφόρων τομέων της οικονομίας.

Ένας CEO οφείλει επομένως να αναζητά ερεθίσματα, να είναι πλήρως δεκτικός, αλλά και ευέλικτος. Να ερευνά best practices ώστε να τα αξιοποιεί ανάλογα, καθώς και να ακούει/μεταφράζει τα μηνύματα που εκπέμπει ο ευρύτερος κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται. Αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή από τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέχρι την αξιολόγηση μεγάλων επενδυτικών ευκαιριών που προκύπτουν.

Όσον αφορά τα τεχνικά skills, η εκπαίδευσή γίνεται είτε “onthejob ” μαθαίνοντας από τον οργανισμό και τις νίκες και κάποιες φορές από τις ήττες, είτε από αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πολύ σημαντικό, ωστόσο, για έναν CEO, αλλά και για κάθε leader, είναι να επενδύσει στον τομέα της προσωπικής του ανάπτυξης μέσω προγραμμάτων coachingή mentoring,η αναγκαιότητα τον οποίων ήδη έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται και στη χώρα μας.

– Ποιος είναι ο ρόλος του CEO στη διατήρηση και ανάπτυξη των στελεχών του και ποιος στην προσέλκυση νέων στελεχών από την αγορά;

Ο ρόλος του CEO στη διατήρηση, ανάπτυξη και προσέλκυση στελεχών είναι εξαιρετικά σημαντικός, αφού αυτός καθορίζει την κουλτούρα της εταιρείας, η οποία πρέπει να είναι σε αρμονία με τις προσωπικές του αξίες και ήθος.

Τα ικανά στελέχη στις ημέρες μας, αναζητούν ένα ευρύτερο πακέτο παροχών από τον εκάστοτε εργοδότη που εκτείνεται σε μεγάλο βαθμό και στο εργασιακό περιβάλλον, στην εταιρική κουλτούρα και στο επιχειρηματικό ήθος.  Χρειάζονται ένα περιβάλλον όπου θα μπορέσουν να αισθανθούν άνετα και να αναδείξουν τις ικανότητές τους έχοντας ένα καθαρό πλάνο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, έχουν αναδυθεί και έχουν γίνει πολύ σημαντικές, έννοιες όπως το careerdevelopment, successionplanning, retention, motivationκλπ., οι οποίες πρέπει πλέον απαραίτητα να εφαρμόζονται από εταιρείες που απευθύνονται σε υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό.   Εξίσου σημαντικά στοιχεία είναι η συνεργατικότητα και η ανοιχτή επικοινωνία στον χώρο εργασίας, τα οποία μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν υπάρχει συνειδητή και συστηματική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

– Η προσωπική ενασχόληση ενός CEO με τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία είναι μέρος του ρόλου του;

Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πλέον συνείδηση, ότι, σε βάθος χρόνου, μια επιτυχημένη εταιρεία δεν μπορεί να ευδοκιμήσει σε ένα μη εύρωστο κοινωνικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχουν ανέβει στην ατζέντα, εν’ αρχή των πολυεθνικών αλλά και τα τελευταία χρόνια και των ελληνικών εταιρειών, πρεσβευτής των οποίων είναι πάντα ο CEO.

Ο CEO ενσωματώνει στο πρόσωπό του την κουλτούρα της εταιρείας και στο συγκεκριμένο θέμα, είναι αυτός ο οποίος καλείται να ευαισθητοποιήσει τους εργαζομένους αλλά και τους μετόχους στη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αναγκαίο επίσης είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη να ενσωματωθεί στον πυρήνα της κουλτούρας και στις αξίες της εταιρείας.

Στη UNISON πιστεύουμε ακράδαντα ότι μέσω της στρατηγικής και των πρωτοβουλιών μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προάγουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους, προσανατολισμένοι σε ένα δρόμο  που συνδυάζει το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος με το επιχειρηματικό κέρδος. Αποτελώντας στρατηγικό συνεργάτη για κάθε επιχείρηση που μας εμπιστεύεται, προχωράμε με συνέπεια, επιβεβαιώνοντας τις επιχειρηματικές μας αποφάσεις.