Ανακοινώνουμε την έναρξη συνεργασίας με τον Όμιλο Motor Oil, αναλαμβάνοντας τις υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης σε 12 κτηριακές εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα, με στόχο τη διασφάλιση ενός καθαρού, υγιούς και φιλόξενου περιβάλλοντος εργασίας, ώστε να διατηρηθεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Η πανελλαδική κάλυψη που παρέχει ο Όμιλος UNISON συνέβαλλε σημαντικά στην επιλογή αναδόχου, καθώς οι υπηρεσίες αφορούν τις εγκαταστάσεις της Coral, Avin Oil, Coral Gas, LPC & Motor Oil σε Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ασπρόπυργο, Πέραμα και Χανιά.

Αξιοποιώντας σύγχρονες και δοκιμασμένες τεχνολογίες, εγγυόμαστε συνθήκες υψηλής ποιότητας, πλήρως ευθυγραμμισμένες με τον ανθρώπινο παράγοντα, αποτελώντας στρατηγικό συνεργάτη βιώσιμης ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση.