Επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τη Webhelp Hellas, αναλαμβάνοντας την τεχνική συντήρηση και των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας στον Νέο Κόσμο, με στόχο τη διατήρηση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

Με ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας συνεργασίας τον Απρίλιο του 2021, η UNISON ανέλαβε την τεχνική συντήρηση (Hard Services) και των καινούργιων εγκαταστάσεων της εταιρείας Webhelp Hellas στο υπερσύγχρονο κτίριο 15.000 τ.μ. (όπου βρισκόταν η έδρα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία») στον Νέο Κόσμο, παρέχοντας επιπλέον υπηρεσίες για την καθημερινή υποστήριξη των αναγκών των δύο κτιρίων της.

Η συνεργασία της UNISON με τη Webhelp Hellas ξεκίνησε τον Μάιο του 2019, με στόχο την τεχνική συντήρηση, τον έλεγχο της ανάπτυξης επιβλαβών παρασίτων (pest control) και τη διατήρηση του πρασίνου στα υφιστάμενα γραφεία της Webhelp Hellas. Αξιοποιώντας σύγχρονες και δοκιμασμένες τεχνολογίες, πλήρως ευθυγραμμισμένες με τον ανθρώπινο παράγοντα, η UNISON αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη βιώσιμης ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της UNISON, δήλωσε σχετικά: «Η ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη Webhelp Hellas δείχνει την εμπιστοσύνη στη UNISON και αποδεικνύει τη δυναμική συμβολή μας στην επιτυχία των πελάτων μας. Ως εταιρεία απαντάμε ακόμα και στις πιο σύνθετες κτιριακές ανάγκες κάθε επιχείρησης, προτείνοντας σύγχρονες και εξατομικευμένες λύσεις, με στόχο την παράταση της αξίας του ακινήτου και τη βελτιστοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων».