Είμαστε η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που έλαβε την πιστοποίηση κατά Covid Shield, στο επίπεδο “Excellent” μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος Διαχείρισης του Οργανισμού TUV AUSTRIA Hellas. (Αρ. Εγγραφής Πιστοποιητικού 20000200003110 – Επίπεδο Πιστοποίησης: Excellent)

Το πιστοποιητικό Covid Shield αποδεικνύει ότι η εταιρεία μας λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες που έχουν δοθεί στους εργαζόμενους της και πρέπει να εφαρμόζονται με σκοπό την τήρηση των μέτρων για την Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας και της ελαχιστοποίησης της πιθανότητας εξάπλωσης του Covid-19.

Όλοι εμείς δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας με αξιοπιστία.

Περισσότερα στο businessnews.gr