Η Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 θέτει, μεταξύ άλλων, στο προσκήνιο τις φιλοδοξίες μας για την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αειφορία και υπογραμμίζει μερικά από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της περασμένης χρονιάς.

Για τη δημιουργία της Έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη οι γενικές κατευθύνσεις των προτύπων Global Reporting Initiative (GRI), ακολουθώντας πιστά σχετικά πρότυπα και Αρχές.

Κάντε click εδώ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022