Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2021 αναδεικνύει τα στρατηγικά σημεία συνεισφοράς του Ομίλου UNISON για ένα καλύτερο αύριο. Κοιτώντας μπροστά, οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε ένα βιώσιμο μέλλον!

Για τη δημιουργία της Έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη οι γενικές κατευθύνσεις των προτύπων Global Reporting Initiative (GRI), ακολουθώντας πιστά σχετικά πρότυπα και Αρχές.

Κάντε click εδώ: UNISON – Εκθεση Βιωσιμης Αναπτυξης 2021