Η Unison σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και τη ΣΤΑ. ΣΥ πραγματοποιεί εκτεταμένες απολυμάνσεις σε συρμούς του ΜΕΤΡΟ.

Μέσα απο τη διαδικασία της ψυχρής εκνέφωσης η ομάδα της ISS, εφοδιαμένη με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, εφαρμόζει εκτεταμένες απολυμάνσεις εσωτερικά των συρμών του ΜΕΤΡΟ, ακολουθώντας τους αυστηρούς κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας της εταιρείας μας και τηρώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Περισσότερα στο Capital.gr