Τα οφέλη της ανακύκλωσης συσκευασιών είναι πολύ περισσότερα από το προφανές.

 

Στον Όμιλο UNISON στηρίζουμε διαρκώς ενέργειες που προστατεύουν το περιβάλλον και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λειτουργία μας σε όλους τους τομείς (υδάτινοι πόροι, απόβλητα, ατμοσφαιρική ρύπανση, ενέργεια).

 

Με αφετηρία την 5η Ιουνίου (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος), ο Όμιλος αντικατέστησε τη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης στα γραφεία με αντίστοιχα προϊόντα φιλικότερα προς το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, οι πλαστικές σακούλες των κάδων αντικαταστάθηκαν με άλλες, κατασκευασμένες από 100% ανακυκλωμένο υλικό.

 

Ο Όμιλος μας, εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης στα γραφεία του με τη μέθοδο “Διαλογή στη πηγή”. Οι συσκευασίες, διαχωρίζονται σε ειδικούς κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα σημεία για το σκοπό αυτό και έχει δημιουργηθεί επιπλέον “πράσινη γωνία” όπου συλλέγονται τα “άλλα απόβλητα” όπως μπαταρίες, καπάκια, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λαμπτήρες & κάψουλες Nespresso. Οι συσκευασίες ζυγίζονται καθημερινά και οι ποσότητες καταγράφονται, ώστε να είμαστε σε θέση να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα των ποσοτήτων και των όποιων διακυμάνσεων ανά περιόδους.

 

Στο σύνολο, το Διοικητικό προσωπικό συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις ενημέρωσης και σε συχνές φάσεις ευαισθητοποίησης – υπενθύμισης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τα σημεία εκείνα που θα αποφέρουν επιτυχία στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.