Στον κόσμο των επιχειρήσεων, εάν το προϊόν είναι ο παράγοντας που καθορίζει την εξωτερική εικόνα και την πορεία των πωλήσεων, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι ο παράγοντας στον οποίο βασίζει την ίδια τους τη λειτουργία την αποτελεσματικότητα και την παραγωγή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, οι επιχειρήσεις που είναι και θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, δίνουν μεγάλη σημασία στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, και μάλιστα με την ευρύτερή της έννοια.

Από την άλλη πλευρά, οι υποψήφιοι επικεντρώνονται στην εύρεση εργασίας, δίνοντας προτεραιότητα στην κατάλληλη για αυτούς θέση και στην εξασφάλιση της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, σε μία εποχή όπου το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2022 ανήλθε σε 12,5% στη χώρα μας.

Αυτό που προκύπτει ως «ανάγκη» λοιπόν στην αγορά εργασίας είναι η δημιουργία ενός κόμβου σύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων. Ένας κόμβος που θα παρέχει στους εργαζομένους τις καλύτερες ευκαιρίες ανάδειξης και εξέλιξης, και στις επιχειρήσεις το πλέον κατάλληλο προσωπικό. Έναν τέτοιο κόμβο, διαμορφώνει εδώ και 20 χρόνια η UNISON Human Resources διασφαλίζοντας την επιτυχημένη σύνδεση μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων.

 

Τα οφέλη ανεύρεσης εργασίας μέσω εξειδικευμένης εταιρείας

Οι εξειδικευμένες εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού, παρέχουν σε όσους αναζητούν εργασία πολλαπλά οφέλη. Ακολουθούν προσεκτικά σχεδιασμένες διαδικασίες εύρεσης και αξιολόγησης των υποψηφίων που εγγυώνται τη μέγιστη παραμονή των επιλεγμένων εργαζόμενων στους εργοδότες, διασφαλίζοντας την καταλληλότητα και την ποιότητα των υποψηφίων για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, κορυφαίες εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού, έχουν δεσμευτεί να καταπολεμήσουν, πρωτίστως εσωτερικά, τις διακρίσεις, προωθώντας την πολυμορφία και την ένταξη στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Η πολυσυλλεκτικότητα και η συμμετοχή, αποτελούν τη δύναμη και έναν από τους σημαντικότερους άξονες επιτυχίας μιας επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι στρατηγική επιλογή της UNISON να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και να «ακούει» ουσιαστικά τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους.

Η UNISON Human Resources είναι παράλληλα μέλος της Ένωσης Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης (ΕΝΙΔΕΑ), που επί σειρά ετών έχει ταυτιστεί ως αρωγός προς τους υποψήφιους εργαζομένους που αναζητούν την κατάλληλη εργασιακή θέση.

Παράλληλα, οι πολυετείς συνεργασίες με σημαντικούς εργοδότες, αποτυπώνουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των εταιρειών ανθρωπίνου δυναμικού. Δεν είναι τυχαίο ότι η UNISON Human Resources, διατηρεί σταθερές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της βιομηχανίας, της ενέργειας, παροχής υπηρεσιών, logistics, φαρμακοβιομηχανίας και φιλοξενίας. Ειδικά στον ξενοδοχειακό τομέα, συνεργάζεται με όλες τις πολυεθνικές εταιρείες του χώρου και τα μεγαλύτερα πεντάστερα ξενοδοχεία.

 

Τα οφέλη ανεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού μέσω εξειδικευμένης εταιρείας

Στην αγορά, υπάρχουν πολλές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, στις οποίες μπορούν οι υποψήφιοι να απευθυνθούν, και μέσα από μία ευρεία γκάμα θέσεων εργασίας, να διεκδικήσουν εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στην εμπειρία τους και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Το «μυστικό» βρίσκεται βέβαια στις διαδικασίες που ακολουθεί κάθε εταιρεία για τον εντοπισμό και την ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων των αναγκών κάθε επιχείρησης, για την ανεύρεση των κατάλληλων υποψηφίων. Για παράδειγμα, στη UNISON Human Resources το προφίλ υποψηφίων που αναζητούν εργασία, προέρχεται από μια οργανωμένη βάση βιογραφικών, αξιολογείται μέσω αναβαθμισμένων τεχνικών συνέντευξης και τεστ. Με τον τρόπο αυτό, τόσο ο εργαζόμενος, όσο και η επιχείρηση καλύπτονται με βέλτιστο τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι η UNISON Human Resources ακολουθεί πιστοποιημένες κατά ISO 9001 διαδικασίες εύρεσης, αξιολόγησης και διαχείρισης μισθοδοσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες διασφαλίζουν υψηλά standards υπηρεσιών.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με εξειδικευμένες εταιρείες, όπως η UNISON Human Resources, έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την κάλυψη των εποχικών ή έκτακτων αναγκών (π.χ. καλοκαιρινή σεζόν), τη διαρκή παρεχόμενη υπηρεσία ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής απουσίας (άδεια, μητρότητα, ασθένεια κλπ), να πετύχουν αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων τους καθώς και μείωση του εργοδοτικού κόστους.

 

Μία win-win λύση

Οι εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού, μπορούν να αποτελέσουν μία win-win λύση που εγγυάται μία αμοιβαία επωφελή επιλογή, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις.

Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται η UNISON Human Resources, υποστηρίζοντας μόνο κατά την τελευταία τετραετία, περισσότερους από 1.800 υποψήφιους στην επιτυχημένη ανεύρεση εργασίας σε 37 εταιρείες.