Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας.

Οι άνθρωποί μας είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της UNISON και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτούς.

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα κάτωθι:    Περισσότερες πληροφορίες

    Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
    Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
    Μάθε περισσότερα