Τα οφέλη της ανάθεσης εργασιών

Ανάληψη απαιτητικού κατασκευαστικού έργου, εντός εν λειτουργία εργοστασίου σε περίοδο αιχμής, που αφορούσε πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή νέων κτιριακών χώρων παραγωγής. Αρχικά, η UNISON ανέλαβε την κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές, αντιστηρίξεις κ.ο.κ.). Στη συνέχεια, τα συνεργεία ανέλαβαν την αναδρομολόγηση των παλαιών δικτύων, με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη δημιουργία νέων δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρασφάλειας κ.ο.κ.), αλλά και την προετοιμασία σταθμών και υποστρωμάτων με συμπυκνώσεις, για την θεμελίωση των νέων κατασκευών.

Η εξειδικευμένη ομάδα της UNISON ανέλαβε εξολοκλήρου το projectmanagement, παραδίδοντας το έργο εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος και κόστους, τηρώντας υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας.

Share

Αθήνα
Αγίου Λουκά & Ικάρου 1,
190 02 Παιανία
Τ. +30 2130 113 300
F. +30 2130 113 301

Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87,
570 01 Πυλαία
Τ. +30 2310 026 500
F. +30 2310 334 728

info@unison.gr