Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό μεγάλης αλυσίδας ζαχαροπλαστείων:

 

 1. Υπεύθυνο Καταστήματος
 2. Γραμματειακή Υποστήριξη

 

Περιοχή:  Αθήνα – Πειραιάς – Μύκονος

(Κωδικός Θέσης: (BON-ΥΠ-23)

 

Βασικές αρμοδιότητες Υπεύθυνου Καταστήματος:

 • Επίτευξη οικονομικών και διοικητικών στόχων του καταστήματος
 • Αποτελεσματική διοίκηση της ομάδας
 • Διασφάλιση και έλεγχος του σωστού τρόπου λειτουργίας του καταστήματος
 • Οργάνωση, έλεγχος και παρακολούθηση των πωλήσεων
 • Εκπαίδευση του προσωπικού του καταστήματος
 • Αύξηση των πωλήσεων και της αποδοτικότητας του καταστήματος
 • Έλεγχος παραγγελιών, παραλαβών και αποθήκευση των πρώτων υλών
 • Έλεγχος και διασφάλιση και τήρηση των κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας του καταστήματος

 

Βασικές αρμοδιότητες Γραμματειακής Υποστήριξης:

 • Γραμματειακή και Διοικητική υποστήριξη
 • Έλεγχος και τήρηση αρχείου πελατών
 • Υποδοχή επισκεπτών (Reception)
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση αλληλογραφίας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ΙΕΚ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τουριστικών επαγγελμάτων
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιητικό Υγείας
 • Ευγένεια και προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άμεση πρόσληψη
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.