Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη στην Αθήνα:

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Περιοχή: ΑΘΗΝΑ

(Κωδικός Θέσης: ΥΑ/22)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Παραλαβή των εισαγόμενων προϊόντων, προετοιμασία και αποθήκευση των αποστολών από/προς πελάτες, εκδίδοντας τα απαραίτητα παραστατικά (χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα)
 • Διανομή παραγγελιών στα πρακτορεία μεταφορών
 • Έλεγχος, οργάνωση και διευθέτηση του χώρου εργασίας προκειμένου να διασφαλίζονται όλα τα εμπορεύματα που διακινούνται
 • Απογραφή και αναταξινόμηση
 • Διασφάλιση της σωστής φόρτωσης, εκφόρτωσης και αποθήκευσης των εμπορευμάτων με τη χρήση του υπάρχοντος σχετικού εξοπλισμού

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απολυτήριο Λυκείου (Πτυχίο ανώτερης σχολής θα συνεκτιμηθεί)
 • Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Ευέλικτη και συνεπής προσωπικότητα με θετική σκέψη, ικανότητα συντονισμού και παρακολούθησης εργασιών, συνεργατικό πνεύμα και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (επιθυμητή)

Προσφέρονται:

 • Υπαλληλική σχέση πλήρους απασχόλησης (πενθήμερη εργασία, ωράριο 8:30-16:30)
 • Προοπτική επαγγελματικής ανάπτυξης σε ένα ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.