Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη που δραστηριοποιείται στον χώρο της Πληροφορικής και Τεχνολογίας στον Πειραιά:

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Περιοχή: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

(Κωδικός Θέσης: ΥΥ/22)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση επισκεπτών
 • Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας
 • Έλεγχος ταυτοπροσωπίας
 • Εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία

Προφίλ υποψηφίων:

 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
 • Απόφοιτος/η ΙΕΚ ή ιδιωτικής σχολής διοικητικής/γραμματειακής υποστήριξης
 • Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (πρωινή-απογευματινή)

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτική εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

________________________________________________________________________

UNISON Human Resources SA, consulting company in HR recruiting, seeks to recruit on behalf of a client in the field of informatics and technology:

 

RECEPTIONIST

Location: PIRAEUS

(Position code: RE/22)

 

Key responsibilities:

 • Customer service
 • Security systems checking
 • Identity check
 • Internal and external mail management

Candidate profile:

 • At least 2 years of experience
 • Graduate of Vocational Training Institute in the field of administrative/secretarial support
 • Desirable knowledge of English
 • Desirable knowledge of PC
 • Shift flexibility

The company offers:

 • Immediate employment
 • Continuous training
 • Development perspectives
 • Competitive salary package
 • Excellent working environment
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.