Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό ξενοδοχείου 5 αστέρων στην Αθήνα:

 

Υπάλληλο Υποδοχής

Περιοχή: Κέντρο Αθήνας

(Κωδικός Θέσης: REC-23)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Έλεγχος εσωτερικής-εξωτερικής αλληλογραφίας

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος σχολής Τουριστικών επιχειρήσεων
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 3-5 έτη σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή γνώση 2ης ξένης γλώσσας (γερμανικά, ιταλικά κλπ.)
 • Πολύ καλή γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων (π.χ. Ερμής)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
 • Ευελιξία σε βάρδιες (πρωινή, απογευματινή, βραδινή)
 • Βιβλιάριο Υγείας Ξενοδοχοϋπαλλήλων ή Πιστοποιητικό Υγείας
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και διάθεση εξυπηρέτησης
 • Διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων
 • Αντοχή υπό πίεση
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.