Η UNISON Facility Services, εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ζητά για λογαριασμό πελάτη της:

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Περιοχή: Πυλαία Θεσσαλονίκης

(Κωδικός Θέσης: FS-2022-YP)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των supervisors
 • Διαχείριση βαρδιολογίων προσωπικού και συμμετοχή στην διαδικασία περισυλλογής δεδομένων μισθοδοσίας
 • Συμμετοχή στη διαδικασία παραγγελίας υλικών και εξοπλισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών
 • Συμμετοχή στη διαδικασία τιμολόγησης του πελάτη
 • Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου

Προφίλ υποψηφίων:

 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων ως Γραμματεία ή Υποστηρικτικός Υπάλληλος
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office (απαραίτητα Excel & Word – προαιρετικά PowerPoint)
 • Πενθήμερη απασχόληση με ωράριο 07:00–15:00 & 12:00–20:00 (εναλλάξ ανά εβδομάδα)
 • Καλές οργανωτικές ικανότητες
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.