Η UNISON Human Resources AE, εταιρία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό μεγάλης ελληνικής εμπορικής εταιρείας, στα Οινόφυτα:

 

ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Περιοχή: Οινόφυτα Βοιωτίας

(Κωδικός Θέσης ΒΛ-23)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Καταχωρήσεις όλων των Λογιστικών Εγγραφών για Γ’ κατηγορίας βιβλία.
 • Καταχωρήσεις παραστατικών δαπανών (ανάλυση σε κέντρα κόστους)
 • Συμφωνίες εμπορικού – Γενικής Λογιστικής
 • Συμφωνίες καρτελών πελατών/προμηθευτών/πιστωτών
 • Τιμολόγηση πελατών
 • Κοστολόγηση εισαγωγών, δημιουργία – κλείσιμο φακέλων εισαγωγών
 • Κύκλωμα αγορών από εσωτερικό και εξωτερικό ανά Κέντρο Κόστους
 • Τιμολόγηση εξαγωγών και κύκλωμα πωλήσεων
 • Καταχώρηση χρηματοοικονομικών παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών σε τραπεζικούς λογαριασμούς
 • Πάγια, καρτέλες παγίων, αποσβέσεις, συμφωνία Μητρώου Παγίων με ΓΛ
 • Μισθοδοσία, ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων σε ΕΡΓΑΝΗ
 • Συμφωνίες τέλους μήνα όλων των λογαριασμών, έλεγχος ισοζυγίων

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος TEI ή ΙΕΚ Λογιστικής
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 – 3 ετών σε οργανωμένο λογιστήριο Γ κατηγορίας
 • Καλή γνώση MS Office με έμφαση στο Excel
 • Γνώση ERP συστημάτων, επιθυμητά του Galaxy
 • Επαγγελματισμός, οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Συνέπεια στον προγραμματισμό των εργασιών και στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.