Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό Ξενοδοχείου 5 αστέρων:

 

Βοηθούς Σερβιτόρου (Μερική Απασχόληση)

Περιοχή: Αθήνα

(Κωδικός Θέσης: (ΒΣΕΡ-23)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Προετοιμασία πρωινών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 1 έτους σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων
 •  Καλή γνώση αγγλικών
 •  Βιβλιάριο Υγείας Ξενοδοχοϋπαλλήλων ή Πιστοποιητικό Υγείας
 •  Ευελιξία σε βάρδιες
 •  Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 •  Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Μερική απασχόληση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.