Η UNISON AE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ζητά για άμεση πρόσληψη:

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Περιοχή: Αθήνα

(Κωδικός Θέσης: FS-2022-HDΜA)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

Επιδιόρθωση τεχνικών βλαβών σε υπαίθριους χώρους.

Περιγραφή Εργασίας:

 • Οικοδομικές εργασίες όπως πλακοστρώσεις, τοποθέτηση τσιμεντοπλακών πεζοδρομίου, παρασκευή αφρομπετόν κλπ.
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Σιδηροκατασκευές

Επιθυμητές Ικανότητες:

 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Οργάνωση και σωστή διαχείριση προτεραιοτήτων
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.