Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό Ξενοδοχείου 5 αστέρων:

 

Τεχνικό Πισίνας

Περιοχή: Βουλιαγμένη

(Κωδικός Θέσης: ΤΠ:2023)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Επισκευή και συντήρηση των πισινών και των συστημάτων ύδρευσης
 • Διατήρηση της σωστής χημικής ισορροπίας της πισίνας
 • Διατήρηση των τιμών Ph και του χλωρίου για την καλή ποιότητα νερού
 • Διαχείριση επικίνδυνων χημικών ουσιών
 • Προγραμματισμός και διεξαγωγή εργασιών για τον καθαρισμού νερού
 • Σύνταξη ημερησίων/εβδομαδιαίων/μηνιαίων αναφορών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΤΕΛ / ΙΕΚ / Ανώτερης Σχολής
 • Γνώση Αγγλικών
 • Συνέπεια, επαγγελματισμός και διάθεση για εργασία

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άμεση πρόσληψη
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.