Η UNISON Human Resources AE, εταιρία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό τεχνικής εταιρείας:

 

Τεχνικό Αυτοματισμού

Περιοχή: Αθήνα

(Κωδικός Θέσης ΤΑ-23)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Λειτουργία και συντήρηση του βασικού εξοπλισμού και των μηχανήματων της εταιρείας
 • Παροχή υπηρεσιών στο πεδίο με τη χρήση ή την επίδειξη στον πελάτη της λειτουργίας των μηχανών του συνεργείου
 • Παράλληλη διερεύνηση και καταγραφή επιπλέον αναγκών/προβλημάτων του πελάτη κατά την παραμονή στο πεδίο

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΙΕΚ , ΑΤΕΙ μηχανολογίας /αυτοματισμού/ηλεκτρολογίας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, διάθεση για εργασία και πνεύμα συνεργασίας
 • Συνέπεια στον προγραμματισμό των εργασιών και στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.