Η UNISON Human Resources AE, εταιρία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό γνωστής βιομηχανίας στα Οινόφυτα:

 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

 Περιοχή: Οινόφυτα Βοιωτίας
 (Κωδικός Θέσης ΣΥΝ/22)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Προληπτική συντήρηση, έλεγχος, αντικατάσταση μη λειτουργικού εξοπλισμού
 • Γενική μηχανολογική συντήρηση εγκατάστασης
 • Συντήρηση και έλεγχος μηχανημάτων έργου

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
 • 1-3 ετών εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανία
 • Καλό επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου ελληνικών
 • Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες (πρωινή, απογευματινή, βραδινή)
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Προσφέρονται:

 • Πενθήμερη, 8ωρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και πρόσθετων παροχών
 • Δωρεάν μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ιδιωτική ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.