Η UNISON Facility Services AE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ζητά για λογαριασμό πελάτη της Συντηρητές Δικτύων Άρδευσης που θα απασχολούνται σε εργασίες συντήρησης και επισκευής αρδευτικού δικτύου:

 

Περιοχή: Δήμος Αθηναίων

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Εργασίες συντήρησης και επισκευής αρδευτικού δικτύου
 • Συμμόρφωση με Κανόνες Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Επιθυμητές Ικανότητες:

 • Επιμέλεια και διάθεση για δουλειά

Προφίλ υποψηφίων:

 • Εμπειρία σε υδραυλικές εργασίες

Προσφέρονται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ποιοτικές συνθήκες εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.