Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας στο χώρο της Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας:

 

Sales Support Officer

Περιοχή: Μεταμόρφωση

(Κωδικός Θέσης: SP:2023)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Γραμματειακή υποστήριξη λειτουργίας καταστημάτων
 • Προετοιμασία κοστολογήσεων ειδικών παραγγελιών των καταστημάτων
 • Σύνταξη και αποστολή προσφορών
 • Διαχείριση αλληλογραφίας πελατών
 • Συντονισμός ενεργειών Marketing των καταστημάτων
 • Υποστήριξη και συντονισμός εργασιών που αφορούν υπηρεσίες catering
 • Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών catering
 • Προτάσεις για βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και αύξηση των πωλήσεων
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού
 • Συντονισμός εκπαιδεύσεων προσωπικού καταστημάτων και catering

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης σχολής
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Επαγγελματισμός, συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Ευελιξία σε κυλιόμενο ωράριο

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
 • Άμεση πρόσληψη
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.