Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό Ξενοδοχείου 5 αστέρων:

 

Πρακτικό Μηχανικό

Περιοχή: Βουλιαγμένη

(Κωδικός Θέσης: ΠΜ:2023)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Καθημερινός έλεγχος των μηχανικών συστημάτων για την εύρυθμη λειτουργία τους
 • Διάγνωση προβλημάτων και παροχή επισκευών στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό
 • Παροχή προληπτικής συντήρησης των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων
 • Άμεση ανταπόκριση των παραπόνων των επισκεπτών σχετικά με την συντήρηση των δωματίων
 • Άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (διακοπή ρεύματος, πυρκαγιά κλπ.)
 • Επίβλεψη και εκπαίδευση του εργατικού προσωπικού για την ολοκλήρωση ενός έργου
 • Υπολογισμός ποσότητας και κόστους των υλικών και του εξοπλισμού για την εκτέλεση ενός έργου
 • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της πολιτικής του ξενοδοχείου
 • Διατήρηση αρχείων καταγραφής σχετικά με τις εργασίες που εκτελούνται

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Συνέπεια, επαγγελματισμός και διάθεση για εργασία
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άμεση πρόσληψη
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.