Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας στο χώρο της Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας:

 

Πωλητές Καταστήματος

Περιοχή: Κηφισιά

(Κωδικός Θέσης: ΠΩΚ:2022)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Αναγνώριση των αναγκών του πελάτη
 • Πώληση προϊόντων της εταιρείας εντός του καταστήματος
 • Καταγραφή προϊόντων στον τομέα ευθύνης
 • Άνοιγμα-κλείσιμο καταστήματος
 • Χρήση ταμείου (ταμειακή μηχανή, POS κτλ)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικών
 • Διαπραγματευτικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Ευελιξία σε κυλιόμενο, πενθήμερο, οκτάωρο ωράριο
 • Συνέπεια, επαγγελματισμός και διάθεση για εργασία

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
 • Άμεση πρόσληψη
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.