Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό Ξενοδοχείου 5 αστέρων:

 

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΥΣ

Περιοχή: Αθήνα

 (Κωδικός Θέσης: UN/ΟΡΟ-22)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Εύρυθμη λειτουργία εργασιών τμήματος housekeeping

Προφίλ υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία, 1-3 έτη σε αντίστοιχες ειδικότητες
 • Ευελιξία σε βάρδιες
 • Πιστοποιητικό Υγείας
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

__________________________________________________________________________________________

 

UNISON Human Resources SA, consulting company in HR recruiting, seeks to recruit on behalf of a 5-star hotel:

 

HOUSEMEN

Location: Athens

(Position Code: UN / HOU-22)

 

Key responsibilities:

 • Smooth operation of housekeeping department

Candidate profile:

 • 1-3 years of experience in respective specialties
 • Shifts flexibility
 • Health Certificate
 • Professionalism
 • Teamwork

 The company offers:

 • Immediate employment
 • Ongoing training
 • Excellent working environment

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.