Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία Εύρεσης και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ελλάδα, ζητά για λογαριασμό εταιρίας εισαγωγής και διανομής ελαστικών στη Θεσσαλονίκη:

 

ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

 (Κωδικός Θέσης: ΟΔΘΕΣ-Γ)

 

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Φορτώσεις- εκφορτώσεις εμπορευμάτων
 • Προετοιμασία και έλεγχος παραγγελιών στην αποθήκη
 • Διανομή εμπορευμάτων

Προφίλ υποψηφίων:

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Υποχρεωτική κατοχή άδειας οδήγησης  Γ’ Κατηγορίας
 • Βασική γνώση Η/Υ (Word, Excel)
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ενδιαφέρον, διάθεση και θέληση για εργασία
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Προσφέρονται:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Σταθερό ωράριο
 • Άμεση πρόσληψη
 • Διευκόλυνση μετακίνησης

  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
  Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.