Η UNISON Human Resources AE, εταιρεία εύρεσης και διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζητά για λογαριασμό μεγάλης εμπορικής εταιρείας στην Αθήνα:

 

ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ

Περιοχή: ΑΘΗΝΑ

(Κωδικός Θέσης: ΟΔ/22)

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Παραλαβή και παράδοση οχημάτων πελατών
 • Παρκάρισμα οχημάτων

Προφίλ υποψηφίων:

 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
 • Κάτοχος διπλώματος Β’ κατηγορίας
 • Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Επαγγελματική εμφάνιση
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια

Προσφέρονται:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτική εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

________________________________________________________________________

UNISON Human Resources SA, consulting company in HR recruiting, seeks to recruit on behalf of a large commercial company in Athens:

 

PROFESSIONAL DRIVERS AND PARKING VALETS 

Location: ATHENS

(Position code: PR/22)

 

Key responsibilities:

 • Customer service
 • Collection and delivery of customer vehicles
 • Vehicle parking

Candidate profile:

 • At least 2 years of experience
 • B’ Class license holder
 • Desirable knowledge of English
 • Shift flexibility
 • Professionalism
 • Consistency

The company offers:

 • Immediate employment
 • Continuous training
 • Development perspectives
 • Competitive salary package
 • Excellent working environment
  Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.

  Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα

  The GDPR is the new European Regulation on Personal Data Protection (EU 2016/679) which has entered into force on 25 May 2018 for all companies that maintain databases.
  Therefore, respecting the rules of confidentiality and confidentiality, according to our general Statement of Privacy and Protection of Personal Data, we must have your explicit consent to comply with information provided, in order to communicate with you.